Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 02:53:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (17h -19h) + 1b sáng T7
Thông tin: Học sinh nữ, trường Phạm Văn Chiêu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: