Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 04:10:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6,CN (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lý Thánh Tông
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: