Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 02:45:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Thực hành sài gòn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Tháng 8 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: