Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 23:08:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 20h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trân văn ơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, học hè 6 lên 7. Giữa tháng 6, đầu tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: