Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Dạy Song Ngữ Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 04:38:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: học sinh trường Nguyễn Du, (lớp tích hợp)
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Dạy Song Ngữ Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: