Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Lớp 8 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 05:40:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN, T2,3,4,5 (18h-20h)
Thông tin: 1 học sinh nam, 1 nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Lớp 8 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: