Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 05:06:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Chí Quốc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: