Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 06:59:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, lương: 4tr2/5buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Tất Tố
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Phước Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: