Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 19:17:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp chọn T2,3,4,5: (sáng 8h-10h) hoặc (tối 18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Huệ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Báo bài (ko dạy anh văn)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: