Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 18:51:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 hoặc T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Độc Lập
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Bình Trung Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: