Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 10:12:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T34567 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ, học khá
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: