Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 02:38:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (sắp xếp với phụ huynh)
Thông tin: học sinh nam, trường ngô chí quốc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: