Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 07:32:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối CN -> T5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tam Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Tam Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận