Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 22:49:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,7 (ưu tiên 19h -21h), hoặc có thể học 18h30 -20h30
Thông tin: học sinh nam, trường Hoa Lư
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: