Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 14:29:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn huệ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: