Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:27:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 7 lên 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: