Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 00:43:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hữu Thọ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Ưu tiên sinh viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: