Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 20:27:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn Sáng T2,3,4,5,6,7 (chọn từ 7h đến 10h)
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Chinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: