Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 09:32:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6 từ 7h hoặc 7h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: