Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 17:59:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 18h ->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: