Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 07:46:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối sau 19h trừ 3.5 sau 19h
Thông tin:
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: