Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:15:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, giáo viên: 1tr8
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu: Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: