Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 09:10:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng, giáo viên dạy: 1,6 triệu
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: hs nam, 10t, có căn bản rồi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận