Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 13:37:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng, 2tr2
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 hoặc T3,5,7 ( Từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam 40 tuổi
Yêu cầu: Nam, sv/2tr2/ |||| gv/ 3tr3, ưu tiên sắp xếp giáo viên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: