Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:53:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3,4 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học viên nữ 40 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: