Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 14:14:31

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 250k/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học viên nam 51 t, học đàn vọng cổ (học từ đầu)
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: