Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 20:03:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7,cn (16h -17h)
Thông tin: học sinh nam 13tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: