Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/05/2021 17:47:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chiều T23456 (sau 14h trờ đi)
Thông tin: học viên 21t, học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: