Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 06:37:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7,CN (sắp xếp)
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Trung, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Bình Trung Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: