Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 23:14:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (rãnh sáng 8h30 -10h)
Thông tin: học sinh nữ 8tuổi, học organ vỡ lòng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: