Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 02:19:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: 2 bé lớp 1 + lớp 3
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: