Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 23:27:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 2, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: