Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:56:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 75phút/buổi
Thời gian: T35 (17h15 – 18h30)
Thông tin: học sinh nam, lớp 5
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: