Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 16:59:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc 357 (19h-21h)
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Ngày 10/9 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: