Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 1 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 18:42:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn: T2 (từ17h trở đi), T4,6 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, 6 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 1 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: