Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 3 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 06:44:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( sắp xếp sáng – chiều)
Thông tin: học sinh nam biết sơ sơ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 3 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: