Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 09:20:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 17h-18h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: