Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 21:23:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (sắp xếp sáng-chiều), CN (sắp xếp chiều)
Thông tin: học sinh nữ, 15 tuổi, có biết đánh đàn rồi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: