Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 09:53:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối ( 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ 26 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: