Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 19:25:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T246 (17h30-18h30
Thông tin: Học sinh nữ, đã học qua
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Phước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: