Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 05:19:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3,5 (17h-18h)
Thông tin: học sinh nữ, 7 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: