Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 12:55:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 200k/giờ
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,6 (sau 16h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ 8 tuổi, đã học đàn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: