Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 18:27:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2-4 (19h->
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: