Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 17:27:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Tối T6 (18h30 – 19h30), Sáng T7 (9h – 10h)
Thông tin: học sinh nữ 7 tuổi, mới bắt đầu học.
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: