Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 03:39:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều T7(2h->) + sáng CN (8h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: