Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 16:40:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối t2->t6(19h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: