Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 15:08:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T35 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: