Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 23:40:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Tây Thạnh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: