Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 07:34:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: