Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 11:48:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận